Etusivu
Ajankohtaista
Yhteismetsä
Yhteismetsät
Hakkuut, metsänhoito ja tutkimus
Hakkuut
Maanmuokkaus
Metsänviljely
Nuoren metsän hoito
Ojitus
Tutkimus ja kehitys
Metsästys
Pienriista
Hirvenmetsästys
Metsästysohjeet
Puukauppa
Tonttien vuokraus
Majoitus
Ölkyn kämppä
Kuusingin kämpät
Leilin rakennukset
Luoman kämppä
Oulangan kämpät
Kiinteistökauppa
Metsätilojen osto
Metsätilojen vaihto osuuksiin
Yhteystiedot
Hoitokunta
Palaute
Palaute


NUOREN METSÄN HOITO

Kuusamon yhteismetsän alueella suoritetaan taimikonhoitoa ja nuoren metsän hoitoa vuosittain yhteensä 400 - 500 hehtaarin kokoisella alueella. Oikea-aikaisella ja riittävän voimakkaalla taimikonhoidolla varmistetaan taloudellisesti arvokkaan, korkealaatuisen ainespuun saanti tulevaisuudessa sekä kannattava ensiharvennushakkuu. Luontainen taimiaines hyödynnetään tarkoin ja tarpeetonta harvennusta vältetään jo kustannussyistä. Lievä lehtipuusekoitus säästetään riistan ravinnoksi ja se kasvattaa myös pääpuulajin hehtaarituotosta. Monimuotoinen metsä on sekä viihtyisä että tuottava.


Kuusamon yhteismetsä, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo