Etusivu
Ajankohtaista
Yhteismetsä
Yhteismetsät
Hakkuut, metsänhoito ja tutkimus
Hakkuut
Maanmuokkaus
Metsänviljely
Nuoren metsän hoito
Ojitus
Tutkimus ja kehitys
Metsästys
Pienriista
Hirvenmetsästys
Metsästysohjeet
Puukauppa
Tonttien vuokraus
Majoitus
Ölkyn kämppä
Kuusingin kämpät
Leilin rakennukset
Luoman kämppä
Oulangan kämpät
Kiinteistökauppa
Metsätilojen osto
Metsätilojen vaihto osuuksiin
Yhteystiedot
Hoitokunta
Palaute
PalauteMAANMUOKKAUS

Maanpinnan käsittelyn tarkoituksena on parantaa metsämaan lämpötaloutta, ravinteisuutta, ilmavuutta ja vesitaloutta varsinaista metsänviljelyä varten, jolloin metsän uudistumisen edellytykset paranevat ratkaisevasti. Maanmuokkaus tehdään niin, että maan rakennetta ei rikota tarpeettoman syvältä. Suojavyöhykkeet muokkausalan reunoilla, koskemattomat vakojen välit ja rinnekaltevuuden mukaan oikea vaotussuunta ja -syvyys ehkäisevät ennalta ympäristöhaittoja.

Kuusamon yhteismetsällä vaotus eli säätöauraus on pääasiallinen maanpinnan käsittelymuoto, jolla parannetaan metsämaan fysikaalisia ominaisuuksia ja vesitaloutta. Säätöauraus soveltuu Pohjois-Suomen tiivispohjaisille, paksukunttaisille ja verraten viljaville maille. Käytännön kokemuksen ja paikallisten olosuhteiden tutkimusten mukaan vaotus tuottaa parhaan uudistumis- ja kasvutuloksen sekä puun korkean teknisen laadun.

Vaotuksen lisäksi ohutkunttaisilla kankailla käytetään mahdollisimman paljon äestystä ja siihen liittyen konekylvöä.


Kuusamon yhteismetsä, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo