Etusivu
Ajankohtaista
Yhteismetsä
Yhteismetsät
Hakkuut, metsänhoito ja tutkimus
Hakkuut
Maanmuokkaus
Metsänviljely
Nuoren metsän hoito
Ojitus
Tutkimus ja kehitys
Metsästys
Pienriista
Hirvenmetsästys
Metsästysohjeet
Puukauppa
Tonttien vuokraus
Majoitus
Ölkyn kämppä
Kuusingin kämpät
Leilin rakennukset
Luoman kämppä
Oulangan kämpät
Kiinteistökauppa
Metsätilojen osto
Metsätilojen vaihto osuuksiin
Yhteystiedot
Hoitokunta
Palaute
Palaute


KUUSAMON YHTEISMETSÄ

Kuusamon yhteismetsä perustettiin vuonna isojaon yhteydessä 1957 estämään metsien hävitystä ja turvaamaan kaikille osakkaille tasapuoliset metsävarat. Yhteismetsään perustettaessa metsänomistajat luovuttivat 30 prosenttia alueistaan yhteismetsään. Perustamishetkellä Kuusamon yhteismetsän pinta-ala oli noin 89 000 ha (nykyisin noin 90 000 hehtaaria). Tällä hetkellä yhteismetsän puuvaranto on reilut 4 miljoonaa m3.


Kuusamon yhteismetsällä on koko olemassaolonsa ajan ollut keskeinen asema kuusamolaisessa metsätaloudessa ja puuhuollon varmistamisessa paikallisille sahoille. Myös yhteismetsän taloudellinen merkitys omistajille ja paikalliselle talouselämälle on tärkeä. Yhteismetsän on täytynyt ja se onkin muuttunut vastaamaan kunkin aikakauden odotuksia ja arvostuksia unohtamatta kuitenkaan sen alkuperäistä tehtävää.

Yhteismetsän tehtävänä on yhteiskunnalliset ja ekologiset tekijät huomioon ottaen tuottaa omistajilleen tasaisesti mahdollisimman suuri taloudellinen tuotto. Vaikka ensimmäiset yhteismetsät periytyvät jo 1800-luvun lopulta, yhteismetsäomistus sopii erittäin hyvin nykypäivän yhteiskuntaan, jossa yhä useampi metsänomistaja asuu kaukana metsästään. Yhteismetsässä metsänomistaja voi jättää omaisuutensa huoletta asiantuntijoiden hoitoon.Lisätietoa Kuusamon yhteismetsän toiminnasta saat 50 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi vuonna 2007 julkaistusta historiikistamme "Työtä Kuusamon tilojen tukena - Kuusamon yhteismetsän 50 toiminnan vuotta", jonka voit tilata yhteismetsän toimistolta.

Pääset tutustumaan Kuusamon yhteismetsään ohjesääntöön tästä.

Metsien monikäyttö
Metsien monikäyttö metsätalouden harjoittamisen rinnalla on nykyisin entistä tärkeämpi tulonlähde yhteismetsille. Metsien käytön monipuolistamisessa sekä esimerkiksi metsästykseen, kalastukseen, marjastukseen, matkailuun, retkeilyyn ja loma-asutukseen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja näiden osa-alueiden kehittämisessä metsätalouden rinnalla on Kuusamon yhteismetsällä mittavat mahdollisuudet ja tärkeä merkitys Kuusamon yhteismetsän tulevassa liiketoiminnassa.

Metsien suojelu
Kuusamon yhteismetsän alueita on suojeltu useaan otteeseen. Osa suojeluista on sisältynyt valtakunnallisiin ohjelmiin, osa alueista on perustettu Kuusamon yhteismetsän omasta aloitteesta. Suurimmat yhteismetsää koskettaneet suojeluhankkeet ovat olleet vuonna 1987 sovittu Kitkanniemen suojelu (noin 5 800 hehtaaria), vuonna 1996 sovittu soiden- ja rantojensuojelu (noin 1 500 hehtaaria) sekä vuonna 1999 ratkennut Etelä-Kuusamon vanhojen metsien suojelu (noin 13 400 hehtaaria). Kuusamon yhteismetsän alkuperäisestä pinta-alasta on suojeltu aikojen saatossa yhteensä noin 22.800 hehtaaria eli neljännes. Korvauksena alueidensa suojelusta yhteismetsä on saanut valtiolta vaihtomaita noin 15.800 hehtaaria. Suojeltuun alaan voidaan lisätä myös yhteismetsän alueella olevat metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, joilla normaalin metsätalouden harjoittaminen on kielletty. Kartoitettujen metsälakikohteiden pinta-ala on noin 10 prosenttia yhteismetsän kokonaispinta-alasta.


Kuusamon yhteismetsä, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo