Etusivu
Ajankohtaista
Yhteismetsä
Yhteismetsät
Hakkuut, metsänhoito ja tutkimus
Hakkuut
Maanmuokkaus
Metsänviljely
Nuoren metsän hoito
Ojitus
Tutkimus ja kehitys
Metsästys
Pienriista
Hirvenmetsästys
Metsästysohjeet
Puukauppa
Tonttien vuokraus
Majoitus
Ölkyn kämppä
Kuusingin kämpät
Leilin rakennukset
Luoman kämppä
Oulangan kämpät
Kiinteistökauppa
Metsätilojen osto
Metsätilojen vaihto osuuksiin
Yhteystiedot
Hoitokunta
Palaute
Palaute
Tarjouspyyntölomake


AJANKOHTAISTAAUKIOLOAJAT

Toimisto on avoinna arkipäivisin 8:00 - 16:00

Toimiston katuosoite on Kitkantie 21, 93600 KUUSAMO


21.11.2017

KOKOUSKUTSU

Kuusamon yhteismetsän osakaskunnan varsinainen kokous pidetään Kuusamon Lukiolla osoitteessa Oulangantie 1,  torstaina 30. päivänä marraskuuta 2017 alkaen klo 18:00. 

Ilmoittautuminen kokouksen osanottaja- ja ääniluetteloon merkitsemistä varten tapahtuu kokouspaikalla klo 17:00-17:30. Voidakseen käyttää äänioikeuttaan tulee osakkaan ilmoittautua tänä aikana.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  1.  Ohjesäännön 7§:ssä mainitut asiat

7 §:ssä mainittuihin asioihin kuuluu muun muassa hoitokunnan jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Vuonna 2017 erovuorossa ovat hoitokunnan varsinaisista jäsenistä Kyösti Aikkila ja Heikki Kallunki sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Kari Tauriainen ja Heikki Kilpijärvi. Erovuoroisten kahden hoitokunan jäsenen tilalle valitaan ohjesäännön mukaisesti kaksi jäsentä. Varajäsenten valinnassa noudatetaan samaa valintamenettelyä.

  1. Noin 1,0 hehtaarin määräalan myyminen Luoman Rikinkankaan palstan Jatkoniemestä 15 000 euron hintaan.


Osakkaan, jota ei ole merkitty osakasluetteloon tai jonka osuuden suuruus on muuttunut, on voidakseen käyttää äänivaltaa osakaskunnan kokouksessa esitettävä selvitys osakkuudestaan ja osuutensa suuruudesta osakasluetteloon merkitsemistä varten vähintään kolme päivää ennen kokousta Kuusamon yhteismetsän toimistolla. Toimiston osoite on Kitkantie 21, 93600 KUUSAMO.

Kuusamossa 21. päivänä marraskuuta 2017

Kuusamon yhteismetsän hoitokunta 4.9.2017

YLIJÄÄMÄN JAKO

Kuusamon yhteismetsän tilikauden 2016 ylijäämän jako, 34 000 euroa manttaalia kohden, on nostettavissa 12.6.2017. Saadakseen hänelle kuuluvan ylijäämän, on osakkaan, jota ei ole merkitty osakasluetteloon tai jonka omistamaan kiinteistöön kuuluvan osuuden suuruus on muuttunut, esitettävä selvitys osakkuudestaan sekä pankkiyhteystiedot osakasluetteloon merkitsemistä varten vähintään 14 päivää ennen ylijäämän maksamista yhteismetsän toimistolla. 

Kuusamon yhteismetsän hoitokunta24.4.2017

LIIKENNEKIELTO

Kuusamon yhteismetsän metsäteillä kielletään vuosittain kaikenlainen ajoneuvoliikenne kelirikon vuoksi huhtikuun puolivälistä toukokuun loppuun. Talvella aukaistuilla teillä kelirikko alkaa muuta tiestöä aiemmin ja talvella aukaisemattomien teiden kelirikko alkaa myöhemmin ja kestää varjoisilla paikoilla toukokuun loppuun.


24.2.2017

KUUSAMON YHTEISMETSÄN HOITOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN TILIVUODELLE 2017 

Kuusamon yhteismetsän hoitokunta järjestäytyi 8.2.2017 pitämässään kokouksessa vuoden 2017 ajaksi. Hoitokunta valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen Heikki Kallungin ja varapuheenjohtajakseen Hannu Tuovilan. Heikki Kallunki on ollut hoitokunnan varsinainen jäsen vuodesta 1997 lähtien ja hoitokunnan varapuheenjohtajana vuodesta 2006. Heikki Kallunki valittiin ensimmäisen kerran puheenjohtajaksi vuonna 2008 ja hän on järjestyksessään kahdeksas Kuusamon yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja. Hannu Tuovilan kausi yhteismetsän hoitokunnan varsinaisena jäsenenä alkoi vuonna 2002. Yhteismetsän sisäiset tarkastajat vuonna 2015  ovat Ossi Käkelä ja Kyösti Aikkila.

Hoitokunta huolehtii yhteismetsälain mukaan yhteismetsän toiminnasta ja hallinnosta. Hoitokunta muun muassa vastaa toimintasuunnitelman ja talousarvion tekemisestä, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, yhteismetsän puun myynnistä ja metsäsuunnitelman laatimisesta sekä huolehtii osakaskunnan rahavaroista ja muusta omaisuudesta sekä päättää metsästys- ja kalastusoikeuksista. Hoitokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi valmistella osakaskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle osakaskunnan kokous. 


 

1.1.2016

LANAUS YHTEISMETSÄN ALUEELLA 

(mm. karhunmetsästyksen aikana)

Kuusamon yhteismetsän metsäteiden lanaus ja merkkilangan käyttö on kielletty. Kielto koskee myös metsäteitä, joissa yhteismetsä toimii tiekunnan vastuullisena toimitsijamiehenä. Riistakameran käyttöön yhteismetsän alueella on oltava yhteismetsän erikseen antama lupa.


20.11.2016

METSÄSTYKSEN VALVONTAA

Kuusamon yhteismetsän Kuusamon palstoilla on syksyisin tarkastettu yhteismetsän pienriistan metsästyslupia. Kaikkien tarkastettujen metsästäjien luvat ovat olleet kunnossa. Osalla metsästäjistä ei ole ollut tarkastettaessa lupia mukana maastossa, mutta he ovat näyttömääräyksen saatuaan käyneet näyttämässä voimassa olleet metsästyslupansa.

Metsästäjät olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä, että metsästyslupia tarkastettiin ja metsästystä valvottiin. Metsästyksen valvontaa yhteismetsän mailla tullaan jatkamaan.

Kuusamon yhteismetsä muistuttaa, että yhtä (1) vuorokautta pidempään leiriytymiseen samalla yhteismetsän palstalla täytyy olla erillinen lupa. Luvan hinta on 5,00 euroa / vuorokausi / teltta, asuntovaunu tai vastaava. YHTEISMETSÄOSUUDEN VEROTUS

Yhteismetsää verotetaan muiden yhteisosuuksien tavoin erillisenä verovelvollisena (TVL 18.1 §)

Yhteismetsän osakkaan veronalaisena tulona ei pidetä hänen saamaansa osuutta yhteismetsän tulosta (TVL 18.2 §). Tämä merkitsee sitä, että yhteismetsä maksaa tuloveron ja osakas nostaa tulo-osuutensa yhteismetsästä ilman lisäveroseuraamuksia.Kuusamon yhteismetsä, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo