Etusivu
Ajankohtaista
Yhteismetsä
Yhteismetsät
Hakkuut, metsänhoito ja tutkimus
Hakkuut
Maanmuokkaus
Metsänviljely
Nuoren metsän hoito
Ojitus
Tutkimus ja kehitys
Metsästys
Pienriista
Hirvenmetsästys
Metsästysohjeet
Puukauppa
Tonttien vuokraus
Majoitus
Ölkyn kämppä
Kuusingin kämpät
Leilin rakennukset
Luoman kämppä
Oulangan kämpät
Kiinteistökauppa
Metsätilojen osto
Metsätilojen vaihto osuuksiin
Yhteystiedot
Hoitokunta
Palaute
Palaute


AJANKOHTAISTAAUKIOLOAJAT

Toimisto on avoinna arkipäivisin (maanantai - perjantai) kello  8:00 - 16:00

Toimisto on suljettuna mm. osakaskunnan kokouksen ja lounaan aikana.

Toimiston katuosoite on Kitkantie 21, 93600 KUUSAMO29.3.2019

OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS   

Kuusamon yhteismetsän osakaskunnan varsinainen kokous pidetään Kuusamon Lukiolla, osoitteessa Oulangantie 1, perjantaina 12. päivänä huhtikuuta 2019 alkaen klo 9:30. Ilmoittautuminen kokouksen osanottaja- ja ääniluetteloon merkitsemistä varten tapahtuu klo 8:30 - 9:00. Voidakseen käyttää äänioikeuttaan tulee osakkaan ilmoittautua tänä aikana.

Käsiteltävät asiat:

1. Ohjesäännön 6. pykälässä määrätyt asiat

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan osakaskunnan koukouksessa, on osakkaan, jota ei ole merkitty osakasluetteloon tai jonka omistaman yhteismetsäosuuden suuruus on muuttunut, esitettävä selvitys osakkuudestaan ja osuutensa suuruudesta osakasluetteloon merkitsemistä varten vähintään kolme päivää ennen kokousta yhteismetsän toimistolla. Yhteismetsän toimiston osoite on Kitkantie 21, 93600 KUUSAMO


29.03.2019

YLIJÄÄMÄN JAKO 

Kuusamon yhteismetsän tilikauden 2018 ylijäämän jako, 43 000 euroa manttaalia kohden, on nostettavissa 10.6.2019 (mikäli osakaskunnan kokous 12.4.2019 hyväksyy hoitokunnan esityksen). Saadakseen hänelle kuuluvan ylijäämän on osakkaan, jota ei ole merkitty osakasluetteloon tai jonka omistamaan kiinteistöön kuuluvan osuuden suuruus on muuttunut, esitettävä selvitys osakkuudestaan sekä pankkiyhteystiedot osakasluetteloon merkitsemistä varten vähintään 14 päivää ennen ylijäämän maksamista yhteismetsän toimistolla.09.04.2019

TIEDOTE HIRVENMETSÄSTÄJILLE !

Kuusamon yhteismetsä ei järjestä tänä vuonna suljettua tarjouskilpailua hirvenmetsästysoikeuksien myynnistä. Ensi syksyn hirvienpyyntilupien määrä tulee Kuusamon ja Taivalkosken alueella laskemaan merkittävästi edellisestä vuodesta. Yhteismetsä on myynyt aiempina vuosina kolmivuotisia hirvenpyyntioikeuksia ja lisäksi helmikuussa 2019 markkinoitiin Eräverkon huutokaupassa muutamia pyyntioikeuspaketteja.

Hirvenmetsästystä ohjataan yhteismetsän alueilla lupamäärän asettamissa rajoissa siten, että jo sovitut hirvenmetsästyspaketit pystytään täyttämään. Näitä pyyntioikeuksia käytetään tulevana syksynä yhteismetsän ohjauksessa alkuperäistä laajemmalla alueella ja näin saadaan metsästyspainetta tasattua koko yhteismetsän alueelle.

Suomussalmella on myytävänä yhden aikuisen hirven pyyntioikeus siten, että 11.4. kello 8:00 ja 12.4. kello 15:00 välisenä aikana seurueet voivat ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen timo.patsi(at)kuusamonyhteismetsa.fi halustaan ostaa pyyntioikeuden. Kyseisenä aikan ensimmäisenä varauksen ilmoittanut seurue saa luvan käyttöönsä. Lupa myydään samalla hinnalla, joka oli aiemmin Eräverkon kautta myydyllä aikuisen hirven luvalla. 

Lisätietoja hirvenpyyntioikeuksien markkinoinnista ja syksyn metsästyksestä antaa Timo Pätsi (0400 207 896).

 


4.2.2019

KUUSAMON YHTEISMETSÄN HOITOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN TILIKAUDELLE 2019   

Kuusamon yhteismetsän hoitokunta järjestäytyi 21.12.2018 pitämässään kokouksessaan vuoden 2019 ajaksi. Hoitokunta valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen Heikki Kallungin ja varapuheenjohtajakseen Pekka Ojalan. Heikki Kallunki on ollut hoitokunnan varsinainen jäsen vuodesta 1997 lähtien ja hoitokunnan varapuheenjohtajana vuodesta 2006. Heikki Kallunki valittiin ensimmäisen kerran Kuusamon yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtajaksi vuonna 2008. Hän on järjestyksessään kahdeksas Kuusamon yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja. Pekka Ojalan kausi yhteismetsän hoitokunnan varsinaisena jäsenenä alkoi vuonna 2007. Yhteismetsän sisäiset tarkastajat ovat Ossi Käkelä ja Kyösti Aikkila

Hoitokunta huolehtii yhteismetsälain mukaan yhteismetsän toiminnasta ja hallinnosta. Hoitokunta muun muassa vastaa toimintasuunnitelman ja talousarvion tekemisestä, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, yhteismetsän puun myynnistä ja metsäsuunnitelman laatimisesta sekä huolehtii osakaskunnan rahavaroista ja muusta omaisuudesta sekä päättää metsästys- ja kalastusoikeuksista. Hoitokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi valmistella osakaskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle osakaskunnan kokous.28.3.2019

LIIKENNEKIELTO

Kuusamon yhteismetsän metsäteillä kielletään vuosittain kaikenlainen ajoneuvoliikenne kelirikon vuoksi huhtikuun puolivälistä toukokuun loppuun. Talvella aukaistuilla teillä kelirikko alkaa muuta tiestöä aiemmin ja talvella aukaisemattomien teiden kelirikko alkaa myöhemmin ja kestää varjoisilla paikoilla toukokuun loppuun. Osalla teistä kelirikko voi jatkua jopa kesäkuun puoleenväliin saakka. 

Tienkäyttäjiä varoitetaan myös syyskelirikosta jäätyneen tien sulaessa (loka-marras-joulukuussa). Olojen niin vaatiessa kielletään myös syksyllä kelirikon vuoksi kaikenlainen ajoneuvoliikenne yhteismetsän metsäteillä.

Mikäli joku tuottamuksellaan tai tietoisesti rikkoo tiestöä, on hän velvollinen kustannuksellaan korjaamaan tien tai kustantamaan tien korjauksen.1.1.2016

LANAUS YHTEISMETSÄN ALUEELLA 

(mm. karhunmetsästyksen aikana)

Kuusamon yhteismetsän metsäteiden lanaus ja merkkilangan käyttö on kielletty. Kielto koskee myös metsäteitä, joissa yhteismetsä toimii tiekunnan vastuullisena toimitsijamiehenä. Riistakameran käyttöön yhteismetsän alueella on oltava yhteismetsän erikseen antama lupa.
METSÄSTYKSEN VALVONTAA

Kuusamon yhteismetsän Kuusamon palstoilla on syksyisin tarkastettu yhteismetsän pienriistan metsästyslupia. Kaikkien tarkastettujen metsästäjien luvat ovat olleet kunnossa. 

Metsästyksen valvontaa yhteismetsän mailla tullaan jatkamaan.

Kuusamon yhteismetsä muistuttaa, että yhtä (1) vuorokautta pidempään leiriytymiseen samalla yhteismetsän palstalla täytyy olla erillinen lupa. Luvan hinta on 5,00 euroa / vuorokausi / teltta, asuntovaunu tai vastaava. YHTEISMETSÄOSUUDEN VEROTUS

Yhteismetsää verotetaan muiden yhteisosuuksien tavoin erillisenä verovelvollisena (TVL 18.1 §)

Yhteismetsän osakkaan veronalaisena tulona ei pidetä hänen saamaansa osuutta yhteismetsän tulosta (TVL 18.2 §). Tämä merkitsee sitä, että yhteismetsä maksaa tuloveron ja osakas nostaa tulo-osuutensa yhteismetsästä ilman lisäveroseuraamuksia.


29.8.2018

TIETOSUOJA-ASETUS

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Kuusamon yhteismetsä on laatinut rekisteriselosteen henkilötietojen käsittelytoimista. Voit tutustua rekisteriselosteeseen tästä.Kuusamon yhteismetsä, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo